Українська версія сайту

Курсантське самоврядування

 • Загальні відомості

   У Національній академії внутрішніх справ відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та Положення «Про студентське (курсантське) самоврядування Національної академії внутрішніх справ» функціонує самоврядування – це право і можливість студентів (курсантів) вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів студентів ( курсантів), а також брати участь в управлінні вищим навчальним закладом. Метою діяльності студентського (курсантського) самоврядування є підвищення рівня навчання, культурного, загальноосвітнього та естетичного виховання, удосконалення загального фізичного рівня, навчально-виховного процесу, науково-дослідницької роботи, організації змістовного дозвілля студентів, курсантів та ліцеїстів, надання всебічної допомоги керівництву академії, інститутів, факультетів у вирішенні загальних питань, налагодження співпраці між структурними підрозділами академії, іншими вищими навчальними закладами, взаємодії між керівництвом та студентськими (курсантськими) колективами, зміцнення дисципліни та законності серед перемінного складу.

   Студентське (курсантське) самоврядування забезпечує захист прав та інтересів студентів (курсантів) та їх участь в управлінні вищим навчальним закладом. Студентське (курсантське) самоврядування здійснюється студентами (курсантами) безпосередньо і через органи студентського самоврядування, які обираються шляхом прямого таємного голосування студентів (курсантів).

   У своїй діяльності органи студентського (курсантського) самоврядування Національної академії внутрішніх справ керуються Законом України «Про вищу освіту», статутом Національної академії внутрішніх справ та положенням «Про студентське (курсантське) самоврядування Національної академії внутрішніх справ».

   Органи студентського (курсантського) самоврядування Національної академії внутрішніх справ діють на принципах:

   1) добровільності, колегіальності, відкритості;

   2) виборності та звітності органів студентського самоврядування;

   3) рівності права студентів (курсантів) на участь у студентському самоврядуванні;

   4) незалежності від впливу політичних партій та релігійних організацій (крім вищих духовних навчальних закладів).

   Самоврядування здійснюється на рівні академії, інституту, факультету, курсу, групи (взводу). Члени студентського (курсантського) самоврядування представлені у Вчених радах інститутів і академії. На загальноакадемічному рівні управління діяльністю органів студентського (курсантського) самоврядування здійснюється Координаційною радою самоврядування академії.

   Під постійним контролем органів самоврядування перебуває навчання. Постійно проводиться моніторинг поточної успішності перемінного складу для визначення осіб, які відстають у навчанні, вони постійно заслуховуються на засіданнях самоврядування з метою проведення профілактичної роботи. Організовано години допомоги невстигаючим у навчанні особам відмінниками навчання. Ведеться активна робота для підняття іміджу відмінника: готуються рейтинги осіб, які покращують свій середній бал, курсанти з найкращою успішністю заохочуються.

   Велика увага приділяється науковій діяльності. Студенти і курсанти постійно беруть участь у конференціях, круглих столах, наукових семінарах та є ініціаторами проведення цих заходів. Завдяки активній співпраці з Союзом юристів України та Координаційною радою молодих юристів України при Міністерстві юстиції України перемінний склад постійно відвідує майстер-класи провідних юристів України. Регулярно проводяться зустрічі з досвідченими практичними працівниками Національної поліції, прокуратури, судів тощо.

   Для підвищення інтелектуального рівня особового складу в академії діє Клуб інтелектуальних ігор «Дебют», який здійснює тренування курсантів і студентів з інтелектуальних ігор.

   Курсанти та студенти академії активно здійснюють заходи з профорієнтаційної діяльності серед населення з метою підвищення рівня правової культури та покращення іміджу працівника Національної поліції. Перемінний склад читає лекції з правознавства, проводить бесіди зі школярами 5-11 класів про кримінальну відповідальність неповнолітніх, профілактику злочинів та правопорушень, недопустимість вживання алкогольних та наркотичних речовин, тощо. За активної участі органів студентського (курсантського) самоврядування в усіх навчальних підрозділах академії проводяться дні відкритих дверей.

   Робота з пропаганди здорового способу життя і залучення перемінного складу до занять спортом займає чільне місце у діяльності самоврядування.

   Одним із основоположних напрямів роботи самоврядування є соціальна робота. Перемінний склад академії постійно надає допомогу ветеранам академії, вдовам та членам їхніх сімей. На передодні свят члени органів самоврядування відвідують ветеранів, вітають їх зі святами, допомагають у придбанні ліків, прибиранні помешкань тощо. Найактивніші волонтери відзначені Радою ветеранів за допомогу ветеранам академії.

   Курсанти та студенти здійснюють шефство над сімома будинками-інтернатами для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування, де проводять гуманітарні та святкові акції для їх вихованців. Також органи самоврядування постійно беруть участь у загальноукраїнських акціях.

   Органи самоврядування НАВС співпрацюють з іншими провідними навчальними закладами України.

   Якщо ти навчаєшся у Національній академії внутрішніх справ та не знаєш у якій сфері втілити свій потенціал, то студентське (курсантське) самоврядування саме для тебе!

 • Інформація для курсантів

   Навчально-науковий інститут № 1 Національної академії внутрішніх справ запрошує Вас до участі в курсантському самоврядуванні.

   Курсантське самоврядування– це право і можливість курсантів вирішувати питання навчання і побуту, захисту прав та інтересів курсантів.

   Соціальні Інтернет мережі є невід’ємною частиною сучасного життя та загальним засобом комунікації, вони надають можливості для самореалізації та вільного спілкування, обміну інформацією та відпочинку. Водночас, існує певна небезпека, пов’язана із впливом на свідомість та формування ціннісних пріоритетів, надмірне захоплення соцмережами може призвести до порушення звичного ритму життя, відсторонення від реального спілкування, погіршення результатів навчання.

   Оскільки курсант презентують у свої особі здобувачів вищої освіти Національної академії внутрішніх справ та працівників Національної поліції України й певним чином робить свій внесок у формування іміджу НАВС важливим є його свідоме, відповідальне ставлення до змістовного насичення і коректності розміщеної на персональних сторінках у соцмережах інформації, висловлювань, повідомлень, текстів, коментарів, фото- і відео презентацій, атрибутів службової діяльності в Національній поліції України.

   Курсантське самоврядування інституту рекомендує:

   «Пам'ятайте, що інформація надана Вами на персональних сторінках у вільному для користувачів доступі, є публічною тому

   Не покладайтесь на налаштування конфіденційності, не викладайте у соцмережі фото- та відеоматеріали про особисте життя які Вас сумнівно презентують, що завідомо викличе осуд і може зашкодити репутації.

   Поводьтеся в соцмережах так, як поводитесь у реальному житті, й не робіть те за що Вам буде соромне.

   Дотримуючись правил безпечної поведінки та мережевого етикету:

   Будьте обережні оновлюючи Вашу особисту інформацію не повідомляйте адресу проживання, графік і маршрут Вашого пересування та місцезнаходження.

   Пам'ятайте, що спілкуючись у соцмережах Ви маєте справу з реальними людьми, а тому поважайте їх гідність, уникайте образливих коментарів, не допускайте використання ненормативної лексики.

   Поважайте себе як представника закладу вищої освіти, в якому навчаєтесь:

   Презентуйте себе в соцмережах грамотною мовою

   Дотримаєтесь вимог щодо нерозповсюдження службової та персональної інформації.

   Утримайтесь від користування соцмержами під час освітнього процесу».

   Курсантське самоврядування ННІ №1 НАВС

   Короткострокові звільнення

    

 • Структура активу курсанського самоврядування інституту

   СТРУКТУРА

   АКТИВУ КУРСАНТСЬКО-СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

   НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 1

   Посада

   П.І.Б.

   Курс

   1.

   Голова самоврядування

   Володимир Яворський

   3 курс

   2.

   Заступник голови

   Алевтина Миронова

   4 курс

   3.

   Заступник голови

   Владислава Первак

   2 курс

   4.

   Заступник голови

   Дар΄я Данилюк

   1 курс

   5.

   Заступник голови

   Олександр Колесник

   2 курс

   6.

   Секретар голови

   Ніна Черненко

   3 курс

   Навчально-науковий сектор

   1.

   Голова сектору

   Вікторія Буяльська

   4 курс

   2.

   Заступник голови

   Катерина Скуйбіда

   4 курс

   3.

   Представник

   Вікторія Янковська

   3 курс

   4.

   Представник

   Вікторія Малахова

   3 курс

   5.

   Представник

   Ігор Тоцький

   1 курс

   6.

   Представник

   Вікторія Фіалковська

   1 курс

   Прес-центр

   1.

   Голова сектору

   Богдан Туровець

   2 курс

   2.

   Заступник голови

   Руслан Гринівський

   1 курс

   3.

   Представник

   Олександр Басараб

   1 курс

   4.

   Представник

   Павло Квочинський

   1 курс

   Культурно-просвітницький сектор

   1.

   Голова сектору

   Дарина Каменюк

   2 курс

   2.

   Заступник голови

   Іван Панфьоров

   2 курс

   3.

   Представник

   Діана Болістовська

   2 курс

   4.

   Представник

   Ангеліна Чорноштан

   1 курс

   5.

   Представник

   Адріан Гончар

   1 курс

   6.

   Представник

   Яна Панасюк

   1 курс

   7.

   Представник

   Юлія Лахман

   1 курс

   8.

   Представник

   Яна Водяник

   1 курс

   9.

   Представник

   Андрій Маковець

   1 курс

   10.

   Представник

   Олександр Комаров

   1 курс

   11.

   Представник

   Валерія Бровко

   1 курс

   Рада гуртожитків

   1.

   Голова сектору

   Михайло Колачук

   4 курс

   2.

   Заступник голови

   Микола Романішин

   3 курс

   3.

   Заступник голови

   Віталій Погорецький

   2 курс

   4.

   Представник

   Микита Тісовський

   1 курс

   5.

   Представник

   Анна Онуфрійчук

   1 курс

   6.

   Представник

   Артем Шабельський

   1 курс

   Спортивно-оздоровчий сектор

   1.

   Голова сектору

   Володимир Капустін

   2 курс

   2.

   Заступник голови

   Адріана Грицак

   1 курс

   Контроль за дотримання дисципліни та законності

   1.

   Голова сектору

   Ілля Головін

   4 курс

   2.

   Заступник голови

   Ілля Федік

   3 курс

   3.

   Представник

   Олександр Шанський

   2 курс

   4.

   Представник

   Михайло Андрієвський

   1 курс

   5.

   Представник

   Олександр Яремчук

   1 курс

 • Життя курсантського самоврядування ННІ №1

    

   Життя курсантського самоврядування ННІ №1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с. Віта Поштова

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 251 08 88

X
X