Українська версія сайту

 • Професорсько-викладацький склад кафедри 

 • Кудінов В.А.

   Наукова робота:

   1.1. У співавторстві підготовлений підручник «Інформатика в юридичній діяльності (2 частина)» (укладачі: Кудінов В.А., Смаглюк В.М., Пакриш О.Є., Тарасенко В.П., Мельников І.М.) (протокол № 2 від 08.09.2016).

   1.2. У співавторстві підготовлено 3 навчальних посібника, а саме:

   – «Інформаційні технології в діяльності Національної поліції» (укладачі: Кудінов В. А., Пакриш О. Є., Орлов Ю. Ю.) (рекомендовано до друку Вченою радою НАВС від 29 листопада 2016 р. протокол № 23/6-13);

   – «Інформаційні технології в психології» (укладачі: Кудінов В.А., Пакриш О.Є.) (протокол № 2 від 08.09.2016);

   – «Інформаційне забезпечення професійної діяльності» (укладачі: Кудінов В.А., Пакриш О.Є.) (протокол № 7 від 17.11.2016).

   1.3. Надруковано 7 матеріалів (1 підручник, 4 навчальних посібника,
   2 збірника круглого столу), а саме:

   – підручник «Інформатика в юридичній діяльності (2 частина)» (укладачі: Кудінов В.А., Смаглюк В.М., Пакриш О.Є., Тарасенко В.П., Мельников І.М.);

   – навчальний посібник «Інформаційні технології в психології» (укладачі: Кудінов В.А., Пакриш О.Є.);

   – навчальний посібник «Інформаційні технології в діяльності Національної поліції» (укладачі: Кудінов В. А., Пакриш О. Є., Орлов Ю. Ю.);

   – навчальний посібник «Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності» (укладачі: Кудінов В. А., Пакриш О.Є., Скачек Л.М., Смаглюк В.М., Хахановський В.Г.);

   – навчальний посібник «Методичні засади викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах» (укладачі: Кудінов В. А., Скачек Л.М., Хорошко В.О.);

   – збірник круглого столу кафедри на тему: «Актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та шляхи їх вирішення»;

   – збірник круглого столу кафедри на тему: «Інформаційні технології в правоохоронній діяльності».

   1.4. Загальна редакція 6 матеріалів (1 підручника, 3 навчальних посібника, 2 збірника круглого столу), а саме:

   – підручник «Інформатика в юридичній діяльності (2 частина)»;

   – навчальний посібник «Інформаційні технології в психології»;

   – навчальний посібник «Інформаційні технології в діяльності Національної поліції»;

   – навчальний посібник «Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності».

   – збірник круглого столу кафедри на тему: «Актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та шляхи їх вирішення»;

   – збірник круглого столу кафедри на тему: «Інформаційні технології в правоохоронній діяльності».

   1.5. У співавторстві підготовлено 3 мультимедійних посібника, а саме:

   – «Інформаційне забезпечення органів Національної поліції» (укладачі: Кудінов В.А., Хахановський В.Г., Смаглюк В.М., Ігнатушко Ю.І.) (протокол № 6 від 03.11.2016);

   – «Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності» (укладачі: Кудінов В.А., Хахановський В.Г., Смаглюк В.М., Пакриш О.Є., Скачек Л.М., Грищенко О.І.) (протокол № 8 від 01.12.2016);

   – «Інформаційні технології в діяльності Національної поліції» (укладачі: Кудінов В.А., Пакриш О.Є., Підвисоцький В.В.) (протокол № 13 від 02.02.2017).

   1.6. Надано 8 тез доповідей (6 – на конференції, 2 – на круглі столи),
   а саме:

   – «Вплив структурної організації спеціального програмного забезпечення автоматизованих інформаційних систем МВС України на його стійкість функціонування» до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Проблеми застосування інформаційних технологій, спеціальних технічних засобів у діяльності ОВС і навчальному процесі» (Львівський державний університет внутрішніх справ, 23.12.2016);

   – «Методика оцінки рівня кібербезпеки в Україні» до науково-практичної конференції «Кібербезпека в Україні: правові та організаційні питання» (Одеський державний університет внутрішніх справ, 21.10.2016);

   – «Проблеми нормативно-правового забезпечення функціонування інтегрованих інформаційно-пошукових систем Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції» до VII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Протидія злочинності: теорія та практика» (Національна академія прокуратури України, 19.10.2016) (протокол № 6 від 03.11.2016);

   – «До питання щодо правонаступника інтегрованих інформаційно-пошукових систем органів внутрішніх справ України та організації їх інформаційної безпеки» до Всеукраїнської науково-практичної конференції «Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи» (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 14.04.2017);

   – «Актуальні питання обробки даних системи оперативного інформування органів Національної поліції» до Міжвузівської науково-практичної конференції «Кримінологічна теорія і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх вирішення» (присвячена 40-річчю заснування кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС) (Національна академія внутрішніх справ, 24.03.2017) (протокол № 13 від 02.02.2017);

   – «До проблеми щодо створення надійних паролів користувачів Інтегрованої інформаційно-пошукової системи МВС України» до VIII науково-практичної конференції «Актуальні проблеми управління інформаційною безпекою держави» (Національна академія Служби безпеки України, 24.05.2017);

   – «Вступне слово та підсумки проведення круглого столу» до круглого столу кафедри на тему: «Актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та шляхи їх вирішення» (Національна академія внутрішніх справ, 24.11.2016) (протокол № 9 від 15.12.2016);

   – «Вступне слово та підсумки проведення круглого столу» до круглого столу кафедри на тему: «Інформаційні технології в правоохоронній діяльності» (Національна академія внутрішніх справ, 25.05.2017) (протокол № 23 від 15.06.2017).

   1.7. Отримано 4 Акти впровадження в освітній процес НАВС (протокол № 6 від 03.11.2016), а саме:

   – навчального посібника Кудінова В.А., Смаглюка В.М., Пакриша О.Є. «Інформаційні технології в діяльності ОВС» (електронний варіант, 2015 р.);

   – навчального посібника Кудінова В.А., Пакриша О.Є. «Інформаційні технології в психології» (електронний варіант, 2016 р.);

   – навчального посібника Кудінова В.А., Скачек Л.М., Смаглюка В.М., Пакриша О.Є. «Сучасні інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності» (електронний варіант, 2016 р.);

   – навчального посібника Кудінова В.А. «Інформаційне забезпечення правоохоронних органів» (електронний варіант) (протокол № 7 від 17.11.2016).

   1.8. Зроблено 2 наукові доповіді на засіданнях кафедри, а саме:

   – на тему: «Основні положення Концепції та Програми інформатизації Міністерства внутрішніх справ України та ЦОВВ на 2016-2020 роки» (протокол № 1 від 30.08.2016);

   – на тему: «Можливості основних реєстрів державних органів влади України» (протокол № 12 від 19.01.2017).

   1.9. Взято участь у семінарі з питань співробітництва ЄС у сфері боротьби з кіберзлочинністю і електронних доказів в Національній академії прокуратури України 21-22 листопада 2016 року (протоколи № 7 від 17.11.2016, № 8 від 01.12.2016).

   1.10. Надано пропозиції та зауваження до 10 проектів нормативно-правових актів, а саме:

   – до 3 проектів нормативно-правових актів: 1. Положення про CALL-центр Національної поліції України. 2. Положення про автоматизовану інформаційно-телекомунікаційну систему Національної поліції «HotLine». 3. Інструкція про порядок прийняття, реєстрації та розподілу для розгляду звернень, які надходять на телефону лінію відділу забезпечення CALL-центру Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102» Національної поліції України (Лист заступника Голови Національної поліції України полковника поліції Бушуєва К.В. від 11.10.2016 № 11162/03/46-2016) (протокол № 5 від 20.10.2016);

   – до 3 проектів Положень Національної академії внутрішніх справ: 1. Положення про організацію освітнього процесу в НАВС. 2. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності в НАВС. 3. Положення про щорічне оцінювання й встановлення рейтингу діяльності науково-педагогічних працівників НАВС;

   – до 2 проектів Концепції запровадження міжнародного досвіду поліцейської діяльності, керованої аналітикою «Intelligence Led Policing», та профілю професійної компетентності кандидатів на посаду аналітика (Лист начальника Департаменту інформаційної підтримки та координації поліції «102» полковника поліції Замислова О.С. від 29.03.2017 № 27/01/9-1806) (протокол № 18 від 05.04.2017);

   – до проекту Положення про електронний депозитарій НАВС (25.10.2016) (протокол № 6 від 03.11.2016);

   – до проекту Антикорупційної програми НАВС на 2017 рік (протокол № 17 від 30.03.2017).

   1.11. Надано пропозиції до проектів 14 документів, а саме:

   – до методичних рекомендацій щодо протидії торгівлі людьми (Доручення ректора НАВС генерала поліції другого рангу Чернєя В.В. від 15.03.2017 № 29) (протокол № 17 від 30.03.2017);

   – до методичних рекомендацій для працівників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та слідчих з виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних із незаконним розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та Інтернет-провайдерів, мережі Інтернет (Доручення ректора НАВС генерала поліції другого рангу Чернєя В.В. від 27.03.2017 № 36) (протокол № 17 від 30.03.2017);

   – до методичних рекомендацій щодо протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаним з діяльністю «груп смерті» в соціальних інтернет-мережах та мобільних додатках IP-телефонії (Доручення ректора НАВС генерала поліції другого рангу Чернєя В.В. від 18.04.2017 № 47) (15.05.2017) (протокол № 19 від 20.04.2017);

   – до Концепції «Intelligence Led Policing» (Лист Директора Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності МВС України Слівінського В.Р. від 23.02.2017 № 22/2-689) (протокол № 15 від 02.03.2017);

   – до проекту Середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року з експертами та громадськими організаціями (протокол № 12 від 19.01.2017);

   – до Стратегії розвитку Міністерства внутрішніх справ України (Доручення ректора НАВС генерала поліції другого рангу Чернєя В.В. від 19.04.2017 № 49) (20.04.2017) (протокол № 19 від 20.04.2017);

   – до проекту Основних тематичних напрямів наукових досліджень НАВС на 2018/2019 роки (Лист проректора НАВС, полковника поліції Чернявського С.С., вн. ВРСДЗ НАВС від 31.05.2017 № 524) (протоколи № 22 від 01.06.2017, № 23 від 15.06.2017);

   – до проекту Плану основних заходів НАВС на 2017/2018 н.р. (Доручення НАВС від 23.05.2017 № 59) (протокол № 22 від 01.06.2017);

   – до Плану роботи Вченої ради Академії на 2017/2018 навчальний рік (Лист Ученого секретаря Вченої ради НАВС Василевича В.В., вн. ВРСДЗ НАВС від 06.06.2017 № 549) (протокол № 23 від 15.06.2017);

   – до Плану редакційно-видавничої діяльності НАВС на 2017 рік (протокол № 7 від 17.11.2016);

   – до Професійної програми первинної професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на службу в поліцію на посади оперуповноважених карного розшуку (Лист Директора Інституту післядипломної освіти НАВС полковника поліції Удалової Л.Д. від 17.02.2017) (протокол № 15 від 02.03.2017);

   – до навчальних планів щодо започаткування підготовки здобувачів вищої освіти магістра за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки та інформаційні технології» галузі знань 12 «Інформаційні технології» (спеціалізація – «Консолідована інформація») у Національній академії внутрішніх справ (протоколи № 10 від 29.12.2016, № 11 від 05.01.2017);

   – директорові Інституту післядипломної освіти НАВС полковнику поліції Удаловій Л.Д. щодо тематики проведення занять на курсах з підготовки фахівців по боротьбі з кіберзлочинністю та піратством на базі НАВС (на підставі підписаного Меморандуму про співпрацю між Державною службою інтелектуальної власності та Національною академією внутрішніх справ) (31.03.2017) (протокол № 18 від 05.04.2017);

   – до Угоди про співпрацю Національної академії внутрішніх справ та Інституту кібернетики НАНУ 30.09.2016 (протокол № 4 від 06.10.2016).

    

   Впровадження інновацій в освітній процес

   1.1. Проведено олімпіаду «Інформатика на англійській мові» серед курсантів, студентів, слухачів у період з 23 по 31 березня 2017 року з використанням спеціалізованих тестових програм в комп’ютерному класі № 146 ННІ № 1 (протоколи № 15 від 02.03.2017, № 18 від 05.04.2017). Підготовлена стаття на веб-портал НАВС.

   1.2. Організовано проведення 08.12.2016 спільно з професором кафедри Смаглюком В.М. для курсантів 3 курсу ННІ № 1 навчального практикуму з працівником Департаменту кіберполіції Національної поліції України Кельвичем П.О. Підготовлено статтю на веб-портал НАВС від 14.12.2016 (протоколи № 8 від 01.12.2016, № 9 від 15.12.2016).

   1.3. Організовано проведення тренінгу «Сучасні можливості створення мультимедійних презентацій» для науково-педагогічних працівників кафедр Національної академії внутрішніх справ (Доручення першого проректора НАВС полковника поліції Гусарєва С.Д. від 13.01.2017 № 5, вказівка начальника ВОКОП НАВС підполковника поліції Корж-Ікаєвої Т.Г. від 17.01.2017) (протоколи № 11 від 05.01.2017, № 12 від 19.01.2017, № 13
   від 02.02.2017).

   1.4. Організовано щомісячне наповнення науково-педагогічними працівниками кафедри електронного репозитарію академії (протокол № 15
   від 02.03.2017).

   1.5. Організовано щотижневе проведення факультативу для курсантів
   3 курсу ННІ № 1 НАВС з теми: “Міжнародний досвід поліцейської діяльності, керованої аналітикою «Intelligence Led Policing»” (протокол № 17
   від 30.03.2017).

   1.6. Організовано розроблення дистанційних курсів з усіх дисциплін, що викладаються кафедрою (Інформаційний лист відділу організації та координації освітнього процесу НАВС щодо рішення Вченої ради НАВС
   від 29.11.2016, протокол № 23, наказу НАВС від 07.02.2017 № 97, доручення НАВС від 27.02.2017) (протокол № 18 від 05.04.2017).

   1.7. Створено 4 наукові гуртки кафедри «Сучасні інформаційні технології» для курсантів, студентів та слухачів в ННІ № 1, № 2, № 3, факультеті № 2 (протокол № 1 від 30.08.2016). Затверджено графіки засідань, плани роботи наукових гуртків кафедри на I семестр 2016/2017 н.р. (протокол № 2 від 08.09.2016). Затверджено графіки засідань, плани роботи наукових гуртків кафедри на II семестр 2016/2017 н.р. (протокол № 13 від 02.02.2017).

   1.8. Формування папки передового досвіду за матеріалами виставкових заходів (XIII Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя та безпека – 2016» та XV Міжнародного виставкового форуму «Технології захисту / ПожТех – 2016») (11-14 жовтня 2016 року, м. Київ) (протокол № 5 від 20.10.2016).

   1.9. Формування папки передового досвіду за матеріалами
   21 міжнародної виставки індустрії безпеки «Безпека-2016», яка проходила
   18-21 жовтня 2016 року в м. Києві (виставковий центр «КиївЕкспоПлаза») (протокол № 5 від 20.10.2016).

   1.10. Створено нові наочні матеріали на тему: «Вчені та видатні діячі в галузі інформаційних технологій» для комп’ютерного класу кафедри в ауд. 442 ЦК НАВС (Кудінов В.А., Грищенко О.І., Остапчук М.М.) (08.12.2016) (протокол № 8 від 01.12.2016).

   1.11. Здійснено аналіз підсумків проведення тренінгу «Сучасні можливості створення мультимедійних презентацій» для науково-педагогічних працівників кафедр НАВС (Вказівка першого проректора НАВС полковника поліції Гусарєва С.Д. від 14.02.2017 на доповідну записку завідувача кафедри Кудінова В.А.) (протокол № 14 від 16.02.2017).

   1.12. Проведено спільно зі здобувачем ступеня вищої освіти магістром Школьниковим В.І. 20.03.2017 практичне заняття для курсантів 3 курсу ННІ № 1 на тему: «Застосування кримінального аналізу в діяльності аналізу в діяльності Національної поліції» (протокол № 17 від 30.03.2017). Підготовлено статтю на веб-портал НАВС (21.03.2017).

 • Хахановський В.Г.

   1. Педагогічна діяльність.

   Під час виконання навчального навантаження (753 години без врахування студентів) з 11 навчальних дисциплін для різних категорій слухачів та курсантів практично на всіх видах занять використовуються новітні інформаційні технології.

   Крім того, під час проведення занять, зокрема, з працівниками різних категорій ДНДЕКЦ МВС України, працівниками слідчих підрозділів, інспекторами-криміналістами ОНП, що підвищують кваліфікацію в Інституті післядипломної освіти НАВС розглядаються відповідно:

   - проблеми та перспективи застосування сучасних інформаційних технологій в експертних криміналістичних дослідженнях та експертній практиці;

   - особливості використання обліків та інформаційних систем під час розслідування кримінальних правопорушень;

   - нормативно-правові та організаційні особливості огляду місця події за наявності сучасних пристроїв обробки інформації, виявлення, вилучення та використання електронних доказів (тема «Особливості огляду місця події за фактами вчинення злочинів, спосіб вчинення яких пов’язаний з використанням комп’ютерної та телекомунікаційної техніки (підробка цінних паперів, бланків суворої звітності і таке інше»)).

   Під час навчальних занять з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників НАВС та інших вищих навчальних закладів (лекції та практичні заняття) розглядалися дидактичні вимоги до електронних навчальних засобів.

   Також в ННІ № 2 проводились незаплановані лекція, консультація та ДЕК (для магістрів) з дисципліни «Комп’ютерно-технічна експертиза».

   2. Наукова робота.

   Підготовлено та проведено наукову доповідь на міжнародному науковому семінарі на тему «Поняття та сутність оперативно-технічних заходів» (за КПК України 2012 р.).

   Підручник «Інформаційне право» та 3 навчальних посібника впроваджено у навчальний процес.

   Підготовлено та опубліковано 3 наукові статті ( у тому числі – у фахових виданнях), взято участь у 6-ти наукових та науково-практичних конференціях (Одеса, Львів, Северодонецьк, Київ).

   Участь в організації та проведенні круглого столу (квітень, ННІ № 1) та робочої зустрічі з курсантами  з питань боротьби з кіберзлочинністю, участь у 6-ти міжкафедральних семінарах (у 3-х – як опонента).

   Участь у роботі спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських і докторських дисертацій із спеціальності 12.00.09.

   Участь у засіданнях науково-методичної ради Академії.

   Участь у засіданнях наукової ради Навчально-наукового інституту № 1.

   Участь у роботі круглого столу «Теорія і практика судової експертизи (квітень 2017 р.).

   За замовленням РНБОУ у складі робочої групи МНДЦ розпочато роботу над методичними рекомендаціями «Докази в електронній формі».

   Керівництво написанням дисертаційного дослідження ад’юнктом НАВС Дабіжою Д. В., захист дисертації та підготовка матеріалів до МОН України для затвердження. Отримано диплом кандидата наук.

   Уточнення плану та змісту докторської дисертації вченого секретаря ЛДУВС В. М. Бондара.

 • Рибальський О.В.

   1. Наукові роботи, опубліковані у вітчизняних та зарубіжних фахових
   виданнях, та винаходи

   1. Рыбальский О.В. Экспериментальная проверка эффекта изменения фрактального состава сигналов при монтаже фонограммы способом вырезания и перестановки фрагментов / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель // Сучасна спеціальна техніка. – 2016. – № 3. – С. 75–85.

            2. Рыбальский О.В.  Методология построения системы экспертной проверки цифровых фонограмм и идентификации аппаратуры цифровой звукозаписи с применением программы «Фрактал» /   О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2016,  Т. 6, № 2. – С. 105–115. (Ulrich, EBSCO, РИНЦ, Index Copernicus) 

   3. Рыбальский О.В. Обоснование применения фрактального подхода для создания комплекса аппаратуры контроля подлинности цифровых фонограмм при экспертизе материалов и средств цифровой звукозаписи / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2016,  Т. 6, № 3. – С. 240–248. (Ulrich, EBSCO, РИНЦ, Index Copernicus)

   4. Рыбальский О.В. Фрактальный подход к выявлению следов цифровой обработки в аналоговых фонограммах / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель // Сучасна спеціальна техніка. –  2017, № 1. –
   С. 3–8.

   5. Рыбальский О.В. Применение инструментального средства экспертизы цифровых фонограмм и аппаратуры цифровой звукозаписи «Фрактал» для проведения экспертиз аналоговых фонограмм и аналоговой аппаратуры магнитной записи  / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель // Інформатика та математичні методи в моделюванні. – 2017,  Т. 7, № 1 – 2. – С. 324 – 336. (Ulrich, EBSCO, РИНЦ, Index Copernicus)

   6. Рыбальский О.В. Обобщенная модель выделения фрактальных структур из цифровых сигналов методом максимумов вейвлет преобразования / О.В. Рыбальский, В.В. Журавель, В.И. Соловьев, В.К. Железняк // Вестник Полоцкого государственного университета. – Полоцк. – Серия С. – № 4, 2016. – С. 13–16. (РИНЦ)

   7. Рыбальский О.В. Теория создания инструментальных средств экспертизы аналоговой аппаратуры магнитной записи и аналоговых фонограмм / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 5–11. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   8. Рыбальский О.В. Краткий обзор направлений разработки инструментальных средств экспертизы аппаратуры цифровой звукозаписи и цифровых фонограмм / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 12–13. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   9. Рыбальский О.В. Паразитные параметры аппаратуры цифровой звукозаписи, пригодные для использования в экспертизе цифровых фонограмм / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 13–22. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   10. Рыбальский О.В. Автоматическая сегментация цифровых фонограмм / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 22–30. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   11. Рыбальский О.В. Выделение фрактальных структур из пауз речевой информации в цифровых фонограммах / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 30–34. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   12. Рыбальский О.В. Сравнение фрактальных структур, выделенных из шумов цифровых фонограмм / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 34–37. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   13. Рыбальский О.В. Общие требования к программному обеспечению для проведения экспертиз цифровых фонограмм и аппаратуры цифровой звукозаписи / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 38–39. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   14. Рыбальский О.В. Методологические особенности построения инструментальных средств экспертизы для идентификации аппаратуры цифровой звукозаписи  и диагностики цифровых фонограмм / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 39–45. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   15. Рыбальский О.В. Метод автоматизированного проведения идентификационных и диагностических экспертных исследований аппаратуры цифровой звукозаписи и цифровых фонограмм / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 45–53. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   16. Рыбальский О.В. Экспериментальная проверка достоверности идентификации аппаратуры цифровой звукозаписи / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 53–56. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

   17. Рыбальский О.В. Идентификация аналоговой аппаратуры магнитной записи и выявление следов цифровой обработки в аналоговых фонограммах при использовании фрактального представления собственных шумов фонограмм / О.В. Рыбальский, В.И. Соловьев, В.В. Журавель. – Новые инструментальные средства экспертизы аутентичности фонограмм : сборник статей. – LAP Lambert, Academic Publishing. Saarbrucken, Deutschland. – 2017. – р.р. 56–61. (Scopus, Ulrich, EBSCO)

            18. Рыбальский О.В. Статистическая обработка самоподобных структур, выделенных из шумов фонограмм, при  определении идентичности аппаратуры цифровой звукозаписи / О.В. Рыбальский, В.В. Журавель, В.И. Соловьев, Л. Н. Тимошенко // Электротехнические и компьютерные системы. – 2016. –  № 22 (98). – С. 413–417. (Ulrich, EBSCO, РИНЦ, Index Copernicus)

            19. Патент України № 114618   на винахід «Спосіб керування системою електронного дистанційного контролю за місцезнаходженням особи» автори Рибальський О.В., Крутофіст І.М., Кудінов В.А. – Бюл. № 12, 2017.

   2. Наукове керівництво здобувачами

   1. Науковий керівник дисертаційного дослідження здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 05.13.21 – системи захисту інформації Журавля В.В. на тему:  “Методи та інструментальні засоби перевірки цілісності інформації в експертизі матеріалів та апаратури цифрового звукозапису”. Дисертація захищена 04.05.2017 р. у спеціалізованій вченій раді К 41.056.11, м. Одеса.

   3. Впровадження наукових розробок в навчальний процес НАВС

   Впроваджено методику проведення ідентифікаційних та діагностичних  експертних досліджень «Фрактал» в навчальний процес НАВС, а саме: у тему 3 «Основисистемного підходу до процесівавтоматизації експертних досліджень на прикладах експертних досліджень» навчальної дисципліни «Інформаційні технології проведення судових експертиз», що викладається для здобувачів ступеня вищої освіти магістра за спеціальністю «Право» в ННІ № 2 НАВС. 

 • Cмаглюк В.М

   1. Підготовлені матеріали підручника «Інформатика в юридичній діяльності» (Інформатика в юридичній діяльності (частина 2) / [Кудінов В. А., Мельников І.М., Пакриш О. Є. та ін.]; за заг. редакцією В.А. Кудінова– К.: Нац. академія внутр. справ, 2017. – 332 с.)

   2. Підготовлені матеріали до навчального посібника «Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності».

   3. Розроблено мультимедійний навчальний посібник «Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності».

   4. Приймав участь у круглому столі «Боротьба з комп’ютерною злочинністю: сучасні тенденції та перспективи».

   5. Відпрацьовано 3 рецензії (на навчальну програму, 2 фондові лекції).

   6. Впроваджено в навчальний процес навчальний посібник «Інформаційні технології в діяльності ОВС» (акт впровадження від 09.11.16).

   7. Впроваджено в навчальний процес навчальний посібник «Сучасні інформаційні технології та їх використання в науково-педагогічній діяльності» (акт впровадження від 15.11.16).

   8. Виступ з науковою доповіддю «Особливості використання протоколу IPv6» на засіданні кафедри 06.10.16.

   9. Виступ з науковою доповіддю «Використання програми VeraCrypt для захисту інформації» на засіданні кафедри 16.03.2017.

 • Пакриш О.Є

   Наукова діяльність

   1. Прийняв участь у підготовці підручника: Інформатика в юридичній діяльності (частина 1) / [Кудінов В. А., Хахановський В. Г., Пакриш О. Є. та ін.]; за заг. редакцією В.А. Кудінова  – К.: Нац. академія внутр. справ, 2016. – 256 с.
   2. Прийняв участь у підготовці підручника: Інформатика в юридичній діяльності (частина 1) / [Кудінов В. А., Мельников І.М., Пакриш О. Є. та ін.]; за заг. редакцією В.А. Кудінова  – К.: Нац. академія внутр. справ, 2017. – 332 с.
   3. Підготував (у співавторстві) на виконання пункту 1.35 Плану проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт у Національній академії внутрішніх справ на 2016 рік навчальний посібник: "Інформаційні технології в діяльності Національної поліції" (схвалений і рекомендований до друку Науково-методичною Радою НАВС, прот. №3 від 23.11.2016 р.). Вийшов з друку в 2017 р.
   4. Підготував (в співавторстві) нову редакцію навчального посібника "Інформаційні технології в психології" (розглянутий і схвалений на засіданні кафедри, протокол №2 від 08.09.2016). Посібник вийшов з друку в 2017 р.
   5. Прийняв участь у підготовці навчального посібника:Інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності: [навч. посіб.] / [Кудінов В. А., Хахановський В. Г., Пакриш О. Є., Скачек Л. М., Смаглюк В. М.]; за заг. редакцією В.А. Кудінова  – К.: Нац. академія внутр. справ, 2017. – 80 с.
   6. Прийняв участь у роботі круглого столу «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ», який відбувся на базі кафедри ІТ 24.11.2016 о 15-00 в ауд.442 ЦК. Здійснював керівництво підготовкою 6 наукових доповідей на круглий стіл. Матеріали круглого столу рекомендовано до друку Вченою радою ННІ №1 (протокол №4 від 28.12.16). Вийшли з друку в 2017 р.
   7. Прийняв участь в роботі підсумкової науково-теоретичної конференції наукового товариства здобувачів вищої освіти ННІ №1 "Юридична наука як правова основа інноваційного розвитку України" 13 квітня 2017 р. Здійснював керівництво підготовкою 2 наукових доповідей на конференцію. Матеріали конференції рекомендовано до друку Вченою радою ННІ №1 (протокол №3 від 31.03.17). Вийшли з друку в 2017 р.
   8. Виступив з науковим повідомленням на тему: “Безпека захисту інформації за допомогою пароля в додатках Microsoft Office" на науковому семінарі кафедри ІТ (протокол №6 від 03.11.2016р.).
   9. Виступив з науковим повідомленням на тему: “ Математичні методи в юридичних дослідженнях " на науковому семінарі кафедри ІТ (заслухане на засіданні кафедри, протокол №16 від 16.03.2017).
   10. Прийняв участь в роботі міжвузівської науково-практичної конференції "КРИМІНОЛОГІЧНА ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА: ДОСВІД, ПРОБЛЕМИ СЬОГОДЕННЯ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ" (Київ, 24 березня 2017 року). Виступив з доповіддю "Методика злому побутових мереж Wi-Fi та заходи протидії". Збірник матеріалів конференції вийшов з друку в 2017 р.

    

   Впровадження іновацій

   1. Прийняв участь у впровадженні в освітній процесс навчального посібника "Інформаційні технології в діяльності ОВС" (електронний варіант)( Акт про впровадження від 09.11.16).
   2. Прийняв участь у впровадженні в освітній процесс навчального посібника "Інформаційні технології в психології" (електронний варіант)( Акт про впровадження від 10.11.16).

   Підготував (в співавторстві) мультимедійну версію навчального посібника Інформаційні технології в діяльності Національної поліції. Схвалена на засіданні Науково-методичної Ради НАВС 22.02.2017, протокол №6. В даний час впроваджується в навчальний процес.

 • Cкачек Л.М.

   1. Наукові роботи, опубліковані у 2016-2017 н.р.

   1. Скачек Л.М. «Мобільні загрози» //Л.М.Скачек/  Інформаційна безпека  №3 (23), №4 (24) – 2016.: - С.19-21.
   2. Скачек Л.М. «Проблеми боротьби з кіберзлочинністю» //Л.М.Скачек/ Інформаційна безпека  №1 (25), №24 (26) – 2017.: - С.19-21.
   3.  «Методологічні засади викладання інформаційної безпеки у вищих навчальних закладах» /навчально-методичний посібник / Л.М.Скачек, В.А.Кудінов. – К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 97с.  (Рекомендовано до друку Вченою радою НАВС) (за власні кошти).
   4. Скачек Л.М. «Захист інформаційних ресурсів підприємства» //Л.М.Скачек/ - 2016.: - С.324-326 (Харків, Міжнародна науково-практична конференція 28-29 квітня 2016 р. “Проблемы и перспективы развития ИТ-индустрии”).
   5. Тези  студента  2–го курсу факультету №2 Заболоцького П.В. “Небезпека соціальних мереж для підлітків» /В.Заболоцький,

   Л.Скачек //  Вплив інтернет-мережі на психіку дітей та молоді – виклик сьогодення: матеріали всеукраїнського круглого столу, м. Одеса, 27 березня 2017 р. – Одеса : ОДУВС, 2017. (Науковий керівник Скачек Л.М.).

   1.  Скачек Л.М. «Боротьба з ком’ютерними злочинами» 2017 р. Брала участь у Конференції СБУ.
   2. Прорецензовано 3 магістерські роботи студентів Національного авіаційного університету.
   3. Виступи з науковими доповідями на засіданні кафедри в 25.11.2016 та  17.05.2017 рр.
   4. Взяла участь у проведенні круглого столу кафедрою інформаційних технологій НАВС “Актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та шляхи їх вирішення” 24 листопада 2016 року.
   5. Підготувала магістра гр.51МПс факультету №2 до виступу з  науковою доповіддю Євтушенко В.І  “Психологічний портрет хакера”.
   6. Підготувала до участі в І турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році магістра гр.51 МПс факультету №2 Євтушенко В.І. на тему: «Алгоритм  моделювання компʼютерного  злочинця та методів захисту від нього» (науковий керівник Скачек Л.М.)
   7. Вийшли з друку матеріали круглого столу кафедри інформаційних технологій НАВС «Інформаційні технології в правоохоронній діяльності» 25 травня 2017 року. Науковий керівник курсантів гр. 310 та 312 ННІ № 1, факультету № 1 Скачек Л.М., а саме: 

   -         Бондаренко О.М., Скачек Л.М.“Протидія інформаційним загрозам в умовах антитерористичної операції»;

   -         Зозуля В.В., Скачек Л.М. «Cучаснізагрози економічній безпеці України»;

   -         Литвинова О.О., Скачек Л.М. «Кіберзлочинність в Україні»;

   -         Фещенко Л.М., Скачек Л.М.“Основні методи захисту інформації ”;

   -         Шубенок Д.І.,Скачек Л.М. «Актуальні проблеми інформаційного забезпечення діяльності правоохоронних органів України».

   Впровадження наукових розробок в навчальний процес НАВС

   1. Впроваджено підручник «Управління інформаційною безпекою»

   / Єжова Л.Ф., Корченко А.О., Мачалін І.О., Скачек Л.М., Хорошко В.О.– К.: НАУ, 2012.– 1 том, – 370 с. – 2 том. – 348 с. в навчальний процес Національної академії внутрішніх справ, а саме для студентів при вивченні навчальних дисциплін «Інформаційна безпека», «Інформаційні технології в правозастосовній практиці», «Сучасні інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності» та «Інформаційні технології в правозастосовній діяльності».

   1. «Сучасні інформаційні технології в науково-педагогічній діяльності» / Кудінов В.А., Смаглюк В.М., Скачек Л.М., Пакриш О.Є., Хахановський В.Г. .– К.: Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 97с.

   Розміщено в репозитарій НАВС посібник «Банківська безпека».

 • Мельников І.М.

   Наукові публікації:

   Підручники:

   1. Інформатика в юридичній діяльності (частина 2) [Текст]: І-741 [підручник] / [Кудінов В. А., Мельников І.М., Пакриш О. Є. та ін.]; за заг. редакцією В. А. Кудінова. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – 332 с.

   Наукові статті:

   1. Мельников І.М. Сучасні та перспективні напрями захисту від підробки електронних платіжних засобів / І.М. Мельников // Актуальні питання експертно-криміналістичного забезпечення правоохоронної діяльності : збірник матеріалів конференції / редкол.: Кобилянський О.Л., Комаринська Ю.Б., Свобода Є.Ю. – К. : Навчально-науковий інститут №2 Національної академії внутрішніх справ, 2016. – С. 171-178.
   2. Мельников І. М. Комп’ютерні віруси та шкідливі програми // Актуальні проблеми протидії кіберзлочинності та шляхи їх вирішення: матеріали «круглого столу» (м. Київ, НАВС, 24 листопада 2016 р.); за заг. редакцією В. А. Кудінова. – К. : Нац. акад. внутр. справ, 2017. – С. 39-51.

   Пропозиції щодо впровадження інновацій у навчальний процес:

   1. Підготовлено пропозиції щодо концепції дуальної освіти та можливості використання в Національній академії внутрішніх справ.
    1. Згідно Меморандуму від 17 березня 2017 року між Національною академією внутрішніх справ та Державною службою інтелектуальної власності, запропоновано для започаткування в НАВС нових спеціальностей та спеціалізацій для підготовки спеціалістів по боротьбі з кіберзлочинністю та піратством. При цьому запропоновано  дисципліни, які можуть викладатися кафедрою інформаційних технологій (самостійно або бінарно з іншими кафедрами):

   а) пропозиції щодо започаткування нових спеціальностей та спеціалізацій для підготовки спеціалістів (магістрів) по боротьбі з кіберзлочинністю та піратством у Національній академії внутрішніх справ, зокрема спеціальність «Спеціаліст по боротьбі з кіберзлочинністю та піратством»;

   б) розроблено Компетенції, знання та навички спеціалістів по боротьбі з кіберзлочинністю та піратством;

   в) викладено, чим та якими роботами може управляти професіонал за фахом  «Боротьба з кіберзлочинністю та піратством».

   1. Підготовлено пропозиції та зауваження щодо Проектів «Концепції запровадження в Національній поліції України міжнародного досвіду поліцейської діяльності, керованою аналітикою «Intelligence Led Policing»» та «Профілю професійної компетентності кандидатів на посаду аналітика».
   2. На виконання листа Департаменту кіберполіції Національної поліції України «Про виконання наказу НП України від 06.10.2016 № 968» «Про підготовку пропозицій щодо розробки методичних рекомендацій для працівників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та слідчих з виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та інтернет-провайдерів, мережі Інтернет, а також опрацювання питання щодо необхідності розроблення методики визначення матеріальних збитків та виявлення, фіксації і зберігання речових доказів у кримінальних провадженнях, пов’язаних із незаконним розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та інтернет-провайдерів, мережі Інтернет» було підготовлено та передано для подальшого розгляду та доопрацювання матеріали «Методичні рекомендації для працівників підрозділів боротьби з кіберзлочинністю та слідчих з виявлення, розкриття та розслідування злочинів, пов’язаних з незаконним розповсюдженням медійного контенту в мережах провайдерів програмної послуги та інтернет-провайдерів, мережі Інтернет».
   3. На виконання листа Департаменту кіберполіції Національної поліції України № 486 підготовлено «Методичні рекомендації щодо протидії кримінальним правопорушенням, пов’язаних з діяльністю «груп смерті» в соціальних інтернет-мережах та мобільних додатках IP-телефонії».
    1. Підготовлено пропозиції щодо підвищення якості організації навчального процесу у Національній академії внутрішніх справ.
    2. На виконання доручення керівництва академії розроблено веб-квест «Видавничий дім «Апельсин»» для застосування під час вивчення дисциплін з інформаційних технологій.
 • Чукаєва А.В.

   Видано підручник, а саме:

   – підручник «Інформаційне право» (укладачі: Хахановський В.Г., Чукаєва А.В.; рекомендовано до друку Вченою радою НАВС рішенням від 24 лютого 2015 року, протокол № 2).

   Участь у міжнародній конференції з інформаційної безпеки «Ukrainian Information Security Group Conference 11» (4 грудня 2015 року, м. Київ).

   Участь у міжнародній конференції з інформаційної безпеки «Security BSides Kyiv 2016» (14 травня 2016 року, м. Київ).

   Участь у семінарі «Вчимося вчитися самостійно. Як оволодіти найбільш важливою навичкою XXI століття?» (14 жовтня 2015 року, м. Київ).

   Проходження курсу ІТ адміністрування персонального комп’ютера та мереж на базі учбового центру ІТ навчання «Dialon», за результатами чого отримано сертифікат.

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с. Віта Поштова

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 251 08 88

X
X