Українська версія сайту

Загальні відомості

Поштова адреса:08170,
Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта Поштова,
Навчально-науковий інститут № 1
Національної академії внутрішніх справ

Вчена рада навчально-наукового інституту № 1 є колегіальним органом управління навчально-науковим інститутом № 1.

Очолює вчену раду інституту – директор ННІ № 1 Хуторянський Олександр Васильович, кандидат юридичних наук, доцент.

Організовує роботу секретар вченої ради інституту – завідувач відділення забезпечення освітнього процесу ННІ № 1 Стецька Христина Степанівна

До складу вченої ради інституту входять за посадами: директор інституту, заступники директора інституту, завідувачі кафедр, голова курсантського самоврядування інституту; а також виборні представники, які представляють наукових, науково-педагогічних працівників інституту і обираються із числа професорів, докторів наук, докторів філософії (кандидатів наук); виборні представники, які представляють інших працівників інституту та працюють у ньому на постійній основі; виборні представники з числа здобувачів вищої освіти, які навчаються в інституті. Загалом не менше ніж 75 відсотків складу вченої ради становлять наукові, науково-педагогічні працівники інституту і не менше ніж 10 відсотків – виборні представники із числа здобувачів вищої освіти.

Метою роботи вченої ради інституту є визначення основних перспективних і поточних напрямів організації діяльності інституту з питань управлінської, освітньої, науково-методичної, науково-дослідної, інноваційної, кадрової та психологічної роботи, захисту професійних та соціальних інтересів членів колективу.

Основним завданням вченої ради інституту є:

– розв’язання питань організації освітнього процесу та наукових досліджень в інституті з метою підготовки фахівців для МВС України та Національної поліції України, рівень знань та навичок яких відповідатиме сучасним вимогам;

– забезпечення контролю за якістю освітньої діяльності, якістю вищої освіти та впровадженням інноваційних освітніх технологій;

– координація діяльності структурних підрозділів, спрямування їх зусиль на модернізацію системи підготовки фахівців та виконання покладених на інститут завдань.

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с. Віта Поштова

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 251 08 88

X
X