Українська версія сайту

Юридична клініка

 • Загальні відомості


   ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ЗАХИСТ»

   НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 1

   НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

   З метою надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини,відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 592 від серпня 2006 року «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України»на базі навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ у2011 році було створено юридичну клініку «Захист», яка з 19 червня 2014 року є членом Асоціації юридичних клінік України.

    

   Основними завданнями юридичної клініки «Захист» є: формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом; надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги; проведення правопросвітницьких заходів з учнями середніх та вищих навчальних закладів; формування правової культури та правосвідомості громадян; забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їхньої діяльності; створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

   Для ефективного виконання поставлених перед членами юридичної клініки завдань, юридична клініка «Захист» тісно співпрацює із Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві юстицій України, Центром сім'ї Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, Четвертим київським місцевим центром з наданням безоплатної вторинної правової допомоги,  підрозділами Національної академії внутрішніх справ, Національного авіаційного університету, Академії адвокатури України, Національного університету державної фіскальної служби України та іншими закладами вищої освіти.

   За період функціонування юридичної клініки «Захист», її членами систематично проводились тематичні бесіди за різними тематиками суспільно-правового спрямування, показові тренінги (майстер-класи) з юридичного консультування громадян, семінари, науково-практичні конференції, круглі столи та зустрічі з юристами-практиками.

   Щороку члени юридичної клініки «Захист» приймають участь у Всеукраїнських тижнях права, з’їздах юридичних клінік вищих навчальних закладів України, проводять правові лекторії у середніх навчальних закладах, безкоштовно за участю викладачів-кураторів кафедр та наукових лабораторій академії надають первинні юридичні консультації незахищеним верствам населення. Така робота здійснюється виходячи із інтересів не тільки громадян а й здобувачів вищої освіти,  оскільки вона створює належні умови для підготовки кваліфікованих кадрів Національної поліції.

   У своїй діяльності юридична клініка «Захист» керується Конституцією України, від 28 чевня 1996 року № 254к/96-ВР, Законами України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII, «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР, «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI, «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року № 3460-VI, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI, «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 року № 580-VIII, Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на з’їзді Асоціації юридичних клінік України 25 серпня 2005 року, Стандартами діяльності юридичних клінік України, Статутом Національної академії внутрішніх справ, Положенням про юридичні клініки академії, та іншими чинними нормативно-правовими актами.

    

   Юридична клініка «Захист» розташована на базі навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ за адресою Київська область, Києво-Святошинський район, с. Віта-Поштова,

 • Склад юридичної клініки

               

   До складу юридичної клініки «Захист» входять керівники юридичної клініки, координатори її діяльності, викладачи-консультанти та здобувачи вищої освіти з числа курсантів інституту.

    

   Керівництво юридичною клінікою «Захист» здійснюють:

    

   Керівники юридичної клініки:

   Лісун Світлана Леонідівна, фахівець навчально-наукового інституту № 1

    

   Координатори юридичної клініки «Захист»:

    Скуйбіда Катерина - курсант 4-го курсу навчально-наукового інституту № 1

    

 • Викладачі-консультанти юридичної клініки

   ВИКЛАДАЧІ - КУРАТОРИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ЗАХИСТ»

   НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 1

   НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

    

   Крижна Валентина Володимирівна, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук

   Грига Марія Андріївна, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук

   Максименко Олена Василівна, старший науковий співробітник наукової лабораторії з проблем протидії злочинності ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук

    

    

 • Контакти

    Адреса: Юридична клініка «Захист» розташована на базі навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ за адресою:08170, Київська область, Києво-Святошинський, с. Віта-Поштова.

   Здійснює прийом громадян з 15:00 до 17:00 в місті Києві за адресою: площа Солом'янська, 1, (приймальня громадян) по графіку щопонеділка та щосереди ;
       


    Контактні телефони: За додатковою інформацією та попереднім записом звертатися за номерами телефону:

   Калиновський Олександр, тел.: 097 170 35 76

   Скуйбіда Катерина, тел.: 093 026 48 71

    


    Електронна адреса: [email protected]

   Юридична клініка «Захист» має свою персональну електронну адресу, на яку громадяни можуть надсилати консультативні запитання та отримувати на них від фахівців юридичної клініки відповіді або заповнити анкету за наступним посиланням: https://forms.gle/yYDyDDRafjLNmR3h8


    Соціальні мережі: https://instagram.com/defendnaia?igshid=16qizqsuvq5uh

   Юридична клініка «Захист» має свою персональну сторінку в соціальної мережі «Instagram», на яку громадяни можуть надсилати консультативні запитання та отримувати на них відповіді від фахівців юридичної клініки.

 • Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність юридичної клініки

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

Київська обл.,
Києво-Святошинський р-н,
с. Віта Поштова

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 251 08 88

X
X