Українська версія сайту

Юридична клініка

 • Загальні відомості

   ЮРИДИЧНА КЛІНІКА «ЗАХИСТ»

   НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 1

   НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

   З метою надання безоплатної правової допомоги з питань захисту прав і свобод людини,відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 592 від серпня 2006 року «Про затвердження Типового положення про юридичну клініку вищого навчального закладу України»на базі навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ у2011 році було створено юридичну клініку «Захист», яка з 19 червня 2014 року є членом Асоціації юридичних клінік України.

    

   Основними завданнями юридичної клініки «Захист» є: формування у здобувачів вищої освіти навичок практичної діяльності за фахом; надання громадянам соціально вразливих верств населення безоплатної первинної правової допомоги; проведення правопросвітницьких заходів з учнями середніх та вищих навчальних закладів; формування правової культури та правосвідомості громадян; забезпечення можливості спілкування здобувачів вищої освіти під час навчального процесу з фахівцями-практиками судових, правоохоронних і правозахисних органів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування з питань їхньої діяльності; створення ефективного механізму обміну інформацією між населенням, засобами масової інформації та юридичною клінікою, що дозволить оперативно реагувати на практичні потреби громадян.

   Для ефективного виконання поставлених перед членами юридичної клініки завдань, юридична клініка «Захист» тісно співпрацює із Координаційною радою молодих юристів при Міністерстві юстицій України, Центром сім'ї Солом'янської районної в місті Києві державної адміністрації, Четвертим київським місцевим центром з наданням безоплатної вторинної правової допомоги,  підрозділами Національної академії внутрішніх справ, Національного авіаційного університету, Академії адвокатури України, Національного університету державної фіскальної служби України та іншими закладами вищої освіти.

   За період функціонування юридичної клініки «Захист», її членами систематично проводились тематичні бесіди за різними тематиками суспільно-правового спрямування, показові тренінги (майстер-класи) з юридичного консультування громадян, семінари, науково-практичні конференції, круглі столи та зустрічі з юристами-практиками.

   Щороку члени юридичної клініки «Захист» приймають участь у Всеукраїнських тижнях права, з’їздах юридичних клінік вищих навчальних закладів України, проводять правові лекторії у середніх навчальних закладах, безкоштовно за участю викладачів-кураторів кафедр та наукових лабораторій академії надають первинні юридичні консультації незахищеним верствам населення. Така робота здійснюється виходячи із інтересів не тільки громадян а й здобувачів вищої освіти,  оскільки вона створює належні умови для підготовки кваліфікованих кадрів Національної поліції.

   У своїй діяльності юридична клініка «Захист» керується Конституцією України, від 28 чевня 1996 року № 254к/96-ВР, Законами України «Про інформацію» від 02 жовтня 1992 року № 2657-XII, «Про звернення громадян» від 02 жовтня 1996 року № 393/96-ВР, «Про захист персональних даних» від 01 червня 2010 року № 2297-VI, «Про доступ до публічної інформації» від 13 січня 2011 року № 2939-VI, «Про безоплатну правову допомогу» від 02 червня 2011 року № 3460-VI, «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року № 5076-VI, «Про Національну поліцію» від 02 липня 2015 року № 580-VIII, Етичним кодексом юридичної клініки в Україні, прийнятим на з’їзді Асоціації юридичних клінік України 25 серпня 2005 року, Стандартами діяльності юридичних клінік України, Статутом Національної академії внутрішніх справ, Положенням про юридичні клініки академії, та іншими чинними нормативно-правовими актами.

    

   Юридична клініка «Захист» розташована на базі навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ за адресою м. Київ вул. Народного ополчення, 9, каб. 7.

 • Графіки та плани роботи юридичної клініки
 • Склад юридичної клініки

               

   До складу юридичної клініки «Захист» входять керівники юридичної клініки, координатори її діяльності, викладачи-консультанти та здобувачи вищої освіти з числа курсантів інституту.

    

   Керівництво юридичною клінікою «Захист» здійснюють:

   Керівник юридичної кліники: Цюприк Наталія Олександрівна, старший науковий співробітник відділу забезпечення навчального процесу навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ, кандидат юридичних наук; 

    Координатор юридичної клініки: Лемак Даріна Романівна, курсант 401 навчальної групи, здобувач ступеня вищої освіти бакалавра за спеціальністю «Право»;

   Студенти-консультанти юридичної клініки «Захист»:

   1. Дон Руслана Олегівна – курсант 402 навчальної групи навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   2.Миронченко Руслана Віталіївна – курсант 405 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   3.Торбич Оксана Ігорівна – курсант 405 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   4.Мурзо Євгенія Олександрівна – курсант 401 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   5.Перушко Максим Олександрович – курсант 406 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   6.Запорожець Анастасія Костянтинівна – курсант 401 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   7.Лесик Яна Владиславівна – курсант 401 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   8.Столяренко Дмитро Вікторович – магістр 1-го курсу Національної академії внутрішніх справ;

   9. Печенюк Олександра Володимирівна- курсант 406 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   10. Нечипоренко Максим Петрович – курсант 401 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   11. Король Марина Генадіївна – курсант 406 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   12. Трофименко Катерина Романівна – курсант 307 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ.

   13. Синоверський Андрій Іванович – магістр 2-го курсу навчальної групи Національної академії внутрішніх справ;

   14. Мозоль Юлія Василівна - курсант 401 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   15. Дудко Анастасія Генадіївна – курсант 310 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   16.  Приймак Катерина Володимирівна – студент 301 н.г. Національної академії внутрішніх справ;

   17.  Ходирєва Марія В’ячеславівна – курсант 308 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   18.  Кравчук Олександра Анатоліївна- курсант 311 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   19.  Довгополий Ігор Ігорович – курсант 306 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   20.  Устимчук Владислава Петрівна – курсант 308 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх;

   21. Козаков Дмитро Русланович – курсант 306 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх;

   22. Любич Марина Сергіїна – курсант 304 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   23. Васюта Юлія Володимирівна –  курсант 301 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   24.  Шиша Наталія Анатоліївна – курсант 307 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   25. Крупій Анастасія Іванівна – курсант 304 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

   26. Печора Каріна Володимирівна – курсант 307 навчальної групи  навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ;

    

    

   Викладачі - куратори юридичної клініки «Захист»: 

   Литвинчук Олександр Іванович, доцент кафедри досудового розслідування ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук;

   Кучменко Святослав Володимирович, науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ №1 НАВС;

   Осетрова Олена Станіславівна, старший науковий співробітника наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук;

   Чукаєва Аліна Валеріївна, старший викладача кафедри інформаційних технологій ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук;

   Бурак Марія  Василівна, старший наукового співробітника наукової лабораторії з проблем  кримінальної поліції ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук.

   Миронюк Тетяна Василівна, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.

   Камінська Наталія Василівна, професор кафедри конституційного права та прав людини НАВС, доктор юридичних наук, професор.

 • Викладачі-консультанти юридичної клініки

   ВИКЛАДАЧІ - КУРАТОРИ ЮРИДИЧНОЇ КЛІНІКИ «ЗАХИСТ»

   НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО ІНСТИТУТУ № 1

   НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

    

   Литвинчук Олександр Іванович, доцент кафедри досудового розслідування ННІ № 1 НАВС, кандидат юридичних наук;

   Кучменко Святослав Володимирович, науковий співробітник наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ №1 НАВС;

   Осетрова Олена Станіславівна, старший науковий співробітника наукової лабораторії з проблем досудового розслідування ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук;

   Чукаєва Аліна Валеріївна, старший викладача кафедри інформаційних технологій ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук;

   Бурак Марія  Василівна, старший наукового співробітника наукової лабораторії з проблем  кримінальної поліції ННІ №1 НАВС, кандидат юридичних наук.

   Миронюк Тетяна Василівна, доцент кафедри кримінології та кримінально-виконавчого права НАВС, кандидат юридичних наук, доцент.

   Камінська Наталія Василівна, професор кафедри конституційного права та прав людини НАВС, доктор юридичних наук, професор.

 • Звіти юридичної клініки
 • Контакти

    Адреса: Юридична клініка «Захист» розташована на базі навчально-наукового інституту № 1 Національної академії внутрішніх справ за адресою:03151, м. Київ вул. Народного ополчення, 9, каб. 7. 

   Здійснює прийом громадян з 15:00 до 17:00 в місті Києві за адресою: площа Солом'янська, 1, (приймальня громадян) по графіку щопонеділка та щосереди ;
       


    Контактні телефони: За додатковою інформацією та попереднім записом звертатися за номером телефону: (067)780-37-58, (098)650-99-49, (098)348-00-20.


    Електронна адреса: navs.zahyst.legalclinic@gmail.com

   Юридична клініка «Захист» має свою персональну електронну адресу, на яку громадяни можуть надсилати консультативні запитання та отримувати на них від фахівців юридичної клініки відповіді.


    Соціальні мережі: https://www.facebook.com/kliniczahist/

   Юридична клініка «Захист» має свою персональну сторінку в соціальної мережі «Facebook», на яку громадяни можуть надсилати консультативні запитання та отримувати на них відповіді від фахівців юридичної клініки.

    

 • Нормативно-правова база

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03151, м.Київ, вул. Народного Ополчення, 9

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
nnipfpskm@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Чергова частина
телефон/факс
+ 38 (044) 249 09 02

X
X